1. Polska 58 lotów
2. Hiszpania 14 lotów
3. Niemcy 12 lotów
4. Wielka Brytania 10 lotów
5. Włochy 10 lotów
6. Francja 6 lotów
7. Norwegia 6 lotów
8. Szwecja 6 lotów
9. Belgia 4 loty
10. Grecja 4 loty
11. Portugalia 4 loty
12. Bułgaria 2 loty
13. Holandia 2 loty
14. Malta 2 loty
15. Węgry 2 loty